Úvod | Škola | Projekty | Naše škola

Naše škola

Kino za odměnu

Všichni žáci, kteří dokázali ve škole vydržet měsíc bez mobilního telefonu se dočkali zasloužené odměny v podobě návštěvy filmového představení v Brně. Šestá třída si vybrala film Super Mario Bros ve filmu a sedmáci spolu s osmou třídou zase film Strážci galaxie....

Spaní ve škole, Noc s Andersenem

Ve dnech 28. a 29. dubna 2023 se uskutečnila oblíbená akce pro 1. stupeň Spaní ve škole. Děti postupně navštívily knihovnu, kde jim připravil krátký program p. ředitel, opekly si špekáčky a při programu ve třídách se seznámily s panem Ondřejem Sekorou a jeho známou...

Slavnostní předtanční na obecním plese

V sobotu 21. 1. 2023 se v Moravském Žižkově konal 1. obecní ples. Naši žáci 8. a 9. r. nacvičili s paní Kománkovou nádherný valčík, který všechny přítomné nadchnul. Velké poděkování patří jak všem účinkujícím, tak obecnímu úřadu za organizaci krásné akce a úhradu...

Nová postavička na stránkách školy

Ke dvěma klukům přibyla na webových stránkách nová postavička, tentokrát holčičky. Děkujeme výtvarnici paní T. Konupčíkové, která pro nás vytvořila tento krásný obrázek.

Oslavy 90 let školy

V sobotu 18. 6. 2022 se završil týden oslav devadesáti let naší krásné školy. Děti se během týdne dozvěděly mnoho nového z její historie, malovaly, soutěžily. V sobotu jsme se pak všichni sešly, abychom si připomněli vše také živým obrazem o zatčení ředitele V....

Škola nanečisto 2022

V pátek 10. 6. 2022 jsme v naší škole přivítali děti z Mateřské školy Sluníčko v Moravském Žižkově. Po dvou letech jsme mohli opět uspořádat akci Škola nanečisto, která má budoucím prvňáčkům ukázat, jaké to bude ve škole. Naopak naši prvňáci navštívili mateřskou školu...

Přišlo jaro do školy !

I letos jsme obdrželi od p. Malinkoviče krásné květiny na jarní výzdobu. Děkujeme! Fotogalerie ke stažení zde

Školní meteostanice – projekt

PROJEKT - ŠKOLNÍ METEOSTANICE - období projektu: celoroční (druhé pololetí šk. roku 2021/2022) + pokračování v letech budoucích - třída: 6. ročník + vybraní žáci z vyšších ročníků - využití v rámci hodin ZEMĚPISU, PŘÍRODOPISU (popřípadě PRVOUKY, PŘÍRODOVĚDY) a FYZIKY...

Meteorologická stanice školy

Škola zakoupila dětem novou meteorologickou stanici, která je umístěna na školním dvoře a podává aktuální informace o počasí na web školy. Odkaz je umístěn v " patičce" této stránky. Žáci budou sledovat a vyhodnocovat změnu počasí, srovnávat se starými zápisy. Vše je...

Nové postavy ve školním betlému

Letos se nám rozrostla " betlémská" rodina o tři postavy a jednu ovečku. Samozřejmě nemohou chybět tři králové. Krásné postavy zdobí vchod školy. Večer bude betlém i osvětlen, tak se můžete třeba při procházce zastavit a uvidět vše přes prosklené dveře hlavního...

Květiny 8. ročník

Květiny do tříd Jsme moc rádi, že jsme jako třída dostali sponzorský dar od paní Hlaváčové. Byla to krabice plná pokojových rostlin. A protože jich bylo hodně, podělili jsme se i s ostatními třídami na 2. stupni. Tak doufáme, že se u nich bude rostlinám, které jsme...

Kalendář školy na rok 2022

I letos škola vydává školní nástěnný kalendář. S touto tradicí jsme započali v roce 2015. Případné výtisky lze zarezervovat v Edookitu, nebo na mail adrese miloslav.sova@seznam.cz. Fotogalerie ke stažení zde

Školní majáles 2016

Dne 1. 5. 2016 se uskutečnil v kulturním domě v Moravském Žižkově Školní majáles. V první části vystoupili žáci základní školy se svými programy - recitace básní, tance, pohádky, hry na hudební nástroje. Program uváděli žáci druhého stupně. Druhá část programu byla...

Zhodnocení soutěže o hymnu školy

Měsíc březen byl na naší škole ve znamení volby nové školní hymny. Žáci 1. i 2. stupně přišli sami s návrhy textu. Ze všech odevzdaných návrhů jsme vybrali 6 reprezentativních, z nich si celá škola prostřednictvím hlasování vybírala svého favorita. Nejvíce získaných...

Nový kalendář školy

Letos navazujeme na loňský úspěšný kalendář krojů a vydáváme tentokrát školní kalendář – tedy kalendář na školní rok 2015/2016. Zachycuje život školy v jednotlivých měsících. Pokud byste měli zájem o jeho koupi, je k dostání v ředitelně školy za nákupní cenu 100,-...

Poděkování – nová trička

Není mnoho těch, kteří jsou ochotni finančně nebo materiálně podpořit činnost základní školy. Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme. Za tyto sponzorské dary jsme nedávno mimo jiné zakoupili pro žáky I. a II. stupně nová trička. Trička (celkově zakoupeno 42 ks)...

Volíme vlajku školy

Z navržených šesti vlajek pro naši školu vyšel vítězně návrh číslo 6 od Marka Maděřiče z 9. ročníku. Na druhém místě se umístil návrh číslo 3 a na třetím místě návrh číslo 5. Podle vítězné předlohy bude zhotovena vlajka, která bude vyvěšována při slavnostních...

Logo školy

Projekt Naše škola je zaměřen na to, aby žáci získali ke své škole bližší vztah, aby si sami zkusili zvolit, vytvořit symboly školy. V letošním školním roce to bude soutěž o logo školy, v dalších letech potom soutěž o vlajku školy a hymnu školy. V rámci tohoto...

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA