Projekt Naše škola je zaměřen na to, aby žáci získali ke své škole bližší vztah, aby si sami zkusili zvolit, vytvořit symboly školy. V letošním školním roce to bude soutěž o logo školy, v dalších letech potom soutěž o vlajku školy a hymnu školy. V rámci tohoto projektu byl také vytvořen i žákovský senát, který již úspěšně pracuje.

Tereza
V měsíci dubnu proběhlo hlasování o logo školy. Poprosil jsem naši bývalou žákyni Terezu Dolákovou, která nyní studuje střední pedagogickou školu a je velmi výtvarně nadaná, aby nám vytvořila možné náměty na logo školy. Logo školy je vlastně znak, který budeme používat jak na tiskopisech školy, tak bude vytvořen znak, který vyvěsíme na budovu školy. A jak hlasování vypadalo? Na nástěnce u vchodu na 1. stupeň byly umístěny 4 varianty loga školy. Na každém obrázku bylo číslo. Třídní učitelé obdrželi pro své žáky lístky, které byly označeny razítkem školy. Každý žák i zaměstnanec školy dostal jeden lístek, na který napsal číslo toho obrázku, který se jim líbil nejvíce a vhodil jej do schránky důvěry pod nástěnkou. Hlasování bylo anonymní.

Všechny čtyři návrhy byly opravdu velmi povedené. Nejvíce se však strhl boj mezi dvěma a to návrhem č. 2 a návrhem č. 3. Po sečtení hlasů nakonec zvítězil návrh č. 3. Toto vtipné logo se symboly T. G. Masaryka dokázalo, že žákům nechybí vtip a vkus.

Celá soutěž zpestřila výuku, žáci již od 1. ročníku volili, dávali svůj hlas, naučili se sami rozhodovat.

Závěrem bych rád poděkoval hlavně T. Dolákové, která nám krásná loga vytvořila.

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA