Úvod | Škola | Naše škola

Naše škola

Historie školy

Rok 1928

10. výročí vyhlášení naší státní samostatnosti.  Je nutno pamatovat na zdraví a vyšší úroveň získávání vzdělanosti našich dětí, v nichž je budoucnost národa. Mládež chodí do školy,  jejichž některé učebny naprosto nevyhovují hygienickým požadavkům. Nastala choulostivá otázka pro naši obec. Co podnikneme? Úřady naléhají, aby byly zřízeny vhodné místnosti, kde by mládež neztrácela především zdraví. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo pořídit přístavbu školy. Plány nakreslil stavitel Josef Macoun z Břeclavi.

Rok 1931

Obecní zastupitelstvo se po zralé úvaze na svém sezení dne 26. července rozhodlo ke stavbě nové školy na místě, kde stála dosavadní škola, o které bylo usouzeno, že bude rozebrána. Byla zvolena stavební komise ze zástupců obecního zastupitelstva, finanční komise a místní školní rada. Komise byla zplnomocněna ve všech věcech stavby jednat samostatně. Stavba nové školy byla zadána ofertním řízením dne 21. srpna 1931 spojeným stavitelským firmám „František Barbořík a Augustin Sedlář“, stavitelé v Hodoníně, kteří ze šesti oferentů podali nabídku nejvýhodnější a nejsolidněji vypracovanou, znějící na obnos 595 000 Kč. Ke krytí nákladu na stavbu a vnitřní zařízení školy uzavřela obec výpůjčku u Moravské hypoteční banky v Brně ve výši 900 000 Kč.

28. srpna 1932

Slavnostní otvírání a svěcení školy. Svěcení polní mši provedl dp. Felix Čeloud, farář a konsistorní rada, ve Velkých Bílovicích. Účast na slavnosti byla ohromná a byla ukončena slavnostní řečí stařičkého nadučitele, nejdéle působícího kantora, Aloise Kučery v Moravském Žižkově. Krátkým proslovem starosty Mikuláše Malhockého byla škola předána veřejnosti. Školní budova byla po celý den otevřena a všichni přítomní se netajili podivením nad vkusným vnitřním provedením. Škola nese čestný název „Masarykova škola“. Vyučuje se v šesti třídách. Zbývající dvě třídy se prozatím používají jako kabinet a sborovna.

Rok 1990

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky obnovuje Základní škole Moravský Žižkov čestný název školy „Základní škola T. G. Masaryka“.

Rok 1996 

Nová přístavba školy – vznikla nová třída nad ředitelnou, školní družina v půdních prostorech školy, Byla zrekonstruována sborovna školy a přibyly dva nové kabinety a sociální zařízení.

Rok 2006

Byla vyměněna všechna okna na budově školy.

Rok 2014

Škola byla kompletně zateplena, dostala novou fasádu a střechu. Podle původních návrhů byl obnoven čestný nápis Masarykova škola z 30. let 20. století.

Rok 2018-2019

Celková velká oprava elektroinstalace školy, sníženy stropy v kmenových třídách a chodbách.

 

Naše škola dnes

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA