Úvod | Škola | Archiv aktualit

Archiv aktualit

Školní klub 2019/2020

Školní klub je určen pro žáky 2. stupně, popřípadě pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu. Předběžné návrhy sekcí školního klubu ve školním roce 2019/2020 Sportovní a pohybové hry Florbal Zajímavé úkoly z matematiky pro 9. ročník Zajímavé úkoly z českého jazyka...

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny od 24. 6. do 28. 6. 2019 Volné dny byly vyhlášeny z provozních důvodů – oprava elektroinstalace.

Vaše veličenstvo kniha

V letošním jubilejním 15. ročníku literárně-výtvarné soutěže, jehož pořadatelem je EkoCentrum Brno, jsme získali ocenění za výtvarný počin. Zúčastnili jsme se s knihou "Ptáci" z recyklovaného materiálu, kterou vyráběly děti ze ŠD. Soutěž měla velkou konkurenci,...

Bioskop 9.r. – zkameněliny

Dne 29. 5. 2019 jsme navštívili Boiskop na Masarykově univerzitě v Brně. Tentokrát byl program zaměřen na zkameněliny. Jako první s námi studenti univerzity zopakovali vývoj planety Země. Potom jsme například zjistili, jací živočichové žili v které době, zkusili jsme...

Atletické přebory 2019

Ve dnech 27. – 28. května se konal ve městě Lanžhot 14. ročník Atletických přeborů Podluží. Soutěž je určena pro žáky základních škol z oblasti regionu Podluží – Hrušky, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Prušánky, Tvrdonice. V pondělí...

Bioskop 7. ročník

Dne 16. 5. 2019 se žáci 7. ročníku zúčastnili výukového programu na Masarykově univerzitě v Brně. Program byl zaměřen na nahosemenné rostliny. Dělali jsme preparáty z jehlic a zkoumali je pod mikroskopem. Dále jsme vyráběli destilát z jehlic borovice. Program se nám...

Návštěva u hasičů

V pondělí 20. 5. 2019 žáci 1. a 2. ročníku navštívili hasičskou zbrojnici. Dozvěděli se zajímavé informace o práci dobrovolných hasičů, prohlédli si vybavení zbrojnice a hasičská vozidla. Děkujeme panu Bronislavu Valovi za to, že si na nás udělal čas a zhostil se role...

Sběr pomerančové kůry

I letošním školním roce jsme na naší škole sbírali pomerančovou kůru, kterou pravidelně již několik let odesíláme do nákupny léčivých rostlin Strážnice. Celkem jsme nasbírali 29 kg suché pomerančové kůry. Mezi nejlepší patří tito žáci: Zugar Adam, Tománková Tereza,...

Beseda o drogách

Dne 9. 5. 2019 proběhla ve škole beseda o drogách. Přišli do třídy tři muži a jeden z nich byl před 11 lety závislý na pervitinu. Vyprávěl nám o jeho životě, jaký byl těžký a jak bojoval s drogami. Mámu a tátu ztratil jako dítě a tak jeho jediný vzor byl bratr závislý...

Velikonoční tvoření

V rámci projektu Naše škola II. proběhlo před Velikonocemi ve třetí třídě zajímavé aranžérské dopoledne. Děti se za pomoci odborníka z praxe naučily, jak vázat slavnostní velikonoční vazbu a povykládaly si o Velikonocích. Nakonec si každý odnesl domů krásnou...

Plavání 2019

Žáci a žákyně z 2. a 3. ročníku se i tento školní rok zúčastnili plaveckého výcvikového plavání v Břeclavi. Všechny děti se naučily plavat různé plavecké styly: kraul, prsa i znak. Každý dostal svůj diplom - “Mokré vysvědčení”. Všem se nám na plavání líbilo....

Návštěva u chovatele

V rámci projektu Naše škola II., navštívily děti 3. ročníku chovatelku zakrslých králíčků v Kosticích. Spolu se svou třídní vyučující si nachystaly každý otázky, na které se chtěly zeptat. Dozvěděly se mnohé o chovu těchto zvířátek. Vše jim bude pomáhat k tomu, aby se...

Požární poplach

V pátek 26. 4. 2019 proběhl na naší škole cvičný požární poplach. Tentokrát k nám přijeli hasiči z Velkých Bílovic. Proběhlo nejen cvičné suché hašení, ale také záchrana z "hořícího objektu". Děti z 1. stupně si poté mohly vyzkoušet záchranu na nosítkách, prohlédnout...

Třídní schůzky – duben 2019

Ve středu 24. 4. 2019 proběhnou na naší škole třídní schůzky. Od 16.00 hodin na 1. stupni. Od 16. 30 hod. na 2. stupni.

Zápis žáků na školní rok 2019/2020

Ve středu 17. 4. 2019 proběhl na naší škole zápis do prvního ročníku. Sešlo se celkem 19 dětí, což je krásné. Jsme rádi, že je zájem o naši školu. Nejdříve budoucí školáky přivítala paní učitelka, poté mohly děti zhlédnout krátký program, který pro ně připravili...

Velikonoční hra

V úterý 16. 4. 2019 se žáci naší školy zúčastnili představení, které k oslavě Velikonoc nacvičila paní katechetka s dětmi, které navštěvují náboženství. Důstojnost a význam celé akce také podtrhlo uvedení hry v místním kostele. Patří velké poděkování za tak krásnou...

Pasování malých čtenářů

V úterý 19. 3. 2019 proběhla v obecní knihovně akce s názvem Pasování malých čtenářů. Žáci 3. ročníku byli pasováni na rytíře Čtenářského řádu a kromě řádu, diplomu a malé sladkosti dostali také roční členství zdarma. Fotogalerii...

Recitační soutěž 2019

V pondělí 11. března proběhla na naší škole již tradiční recitační soutěž. Zúčastnili se jí žáci 1. -5. ročníku. V prostorách školní družiny jsme strávili hodinu plnou pěkných básniček. Všichni soutěžící se snažili a pěkně přednášeli. Pro porotu pak bylo jako vždy...

Lužická laťka 2019

Ve čtvrtek 21. března se naše škola poprvé zúčastnila soutěže ve skoku vysokém v Lužicích. Na soutěž s názvem Lužická laťka se přihlásilo šest škol z obcí Regionu Podluží. Soutěž byla určena pro kategorie dívky a chlapci od třetí až po devátou třídu. Viktor...

Návštěva Planetária v Brně

Planetárium Brno Dne 5. března 2019 se žáci 5. – 9. třídy zúčastnili výukového programu v Planetáriu v Brně. V první části jsme se dozvěděli zajímavosti o hvězdách a souhvězdích. V druhé části jsme letěli vesmírnou lodí na Mars. Taky nám pustili film. Všem se to moc...

Nová poštovní schránka

Budovu školy zdobí od ledna nová poštovní schránka. Věříme, že do ní budou chodit jen dobré zprávy:).

Přednáška cestovatele T. Kubeše

Dne 4. února 2019 proběhla na naší škole přednáška Tomáše Kubeše. Část určená pro 1. stupeň byla zaměřena na lidové zvyky na venkově, druhá část určená 2. stupni vypravovala o zemích na východě – o Moldávii a Ukrajině. Zajímavé byly ukázky z Černobylu, který postihla...

Výtvarná soutěž – Komunitní centrum pro válečné veterány Brno

V rámci oslav 100 let naší republiky se žáci druhého stupně a V. třídy zapojili do výtvarné soutěže, kterou uspořádalo Komunitní centrum pro válečné veterány Brno. Cílem bylo zachytit naše legionáře a jejich boj za republiku. Soutěže se zúčastnilo přibližně sto prací...

Okresní kolo Olympiády českého jazyka

V pondělí 28. 1. 2019 se v Břeclavi uskutečnilo okresní kolo Olympiády českého jazyka. Naši školu reprezentovala žákyně 9. ročníku J. Očenášková. I když to vypadalo, že ani neodcestujeme, jelikož byla sněhová kalamita, nakonec vše dobře dopadlo a naše žákyně se...

Bioskop Brno – 6. ročník

Dne 4. 1. 2019 jsme se zúčastnili výukového programu na Masarykově univerzitě v Brně. Seznámili nás s programem, který souvisel s pozorováním buněk. Na začátku jsme měli pojmenovat části buňky a dostali jsme pracovní listy. Pozorovali jsme pod mikroskopem stěry z úst,...

Němčičky 2019

Ve dnech 3. a 4. ledna se žáci prvního stupně naší základní školy zúčastnili již podruhé za sebou lyžařského výcviku v Němčičkách. Celkem 42 žáků z prvního až pátého ročníku si tak trochu prodloužilo vánoční prázdniny o lyžování na zasněženém svahu v mrazivém počasí....

Den válečných veteránů 2018

I letos jsme si v rozhlasovém vysílání připomněli Den válečných veteránů, který je v České republice poměrně novým svátkem. Zatímco v jiných zemích se slaví takřka celé století, je v ČR významným dnem od roku 2001. Slaví se vždy 11. listopadu a jeho symbolem je květ...

Zpívání u vánočního stromu školy

V pátek 21. 12. 2018, poslední den před vánočními prázdninami, jsme se všichni společně sešli před školou a zazpívali si vánoční koledy. Každá třída dostala díky sponzorům šek v hodnotě 500,- Kč, za který si budou moci žáci sami se svými třídními učiteli vybrat, co si...

Vánoční dílny 2018

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 proběhly na naší škole tradiční vánoční dílny. Žáci prožili krásné předvánoční dopoledne, vytvořili vkusné výrobky, které si nejen odnesli někteří domů, ale budou i reprezentovat školu na tradičním vánočním jarmarku v Moravském Žižkově v sobotu...

Výtvarná soutěž

Naši žáci se letos zúčastnili okresní soutěže Malujeme a tvoříme betlémy. V konkurenci jsme se neztratili a umístili jsme se v 5. kategorii a také jsme získali Zvláštní cenu poroty. Prostorová práce žáků školní družiny pak bude základem velkého školního betlému, který...

Vida Brno 2018

Žáci 1. stupně navštívili v úterý 11. prosince 2018 vědecko-zábavní centrum VIDA v Brně. Na úvod viděli napínavý 3D film Pidiobři o životě malých zvířat – křečka a čipmanka. Skvělá byla science show o zvuku – viděli, slyšeli a také se zapojili do různých pokusů se...

Vánoce s pohádkou

V sobotu 8. 12. 2018 proběhla v sále kulturního domu vánoční besídka školy s názvem Vánoce s pohádkou. Přeplněný sál tleskal výkonům malých herců a hereček, zpěvákům, tanečníkům, andílkům a čertům, prostě všem, protože program se opravdu povedl. Je to znát i z ohlasů,...

Mikuláš ve škole…

Stalo se již tradicí, že nás ve škole 6. 12. navštěvuje sv. Mikuláš se svojí družinou. Nebylo tomu jinak ani letos. Ti nejmenší se i trochu báli, ale čerty jsme do třídy nepustili, byli za dveřmi. K těm starším již mohli a nejednoho označili svým černým znamením....

Okresní kolo soutěže Bible a my

Ve středu 28. 11. 2018 proběhlo okresní kolo soutěže Bible a my. Naši žáci se v silné konkurenci neztratili, přímo naopak. Obsadili téměř všechna přední umístění. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. T. Maršálková, 7. r. – 2. místo T. Fabičovicová,...

ČEPS CUP

Florbalové družstvo mladších žáků naší základní školy obsadilo krásné třetí místo na okresním turnaji ČEPS CUP, který se odehrál v pátek 16. listopadu v Mikulově. Družstvo ve složení Patrik Bango, Lukáš Konečný, Marcel Konečný, Matouš Konečný, František Tetur, Adam...

Přednáška MUDr. Radima Uzla CSc. v Břeclavi

Dne 14. 11. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky MUDr. R. Uzla CSc. v kině Koruna v Břeclavi na téma „ Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“. MUDr. Radim Uzel CSc. v této přednášce hovořil o sexuální výchově jako přirozené součásti života,...

Ekocentrum Hodonín

Dne 27. 9. 2018 navštívili žáci 3. ročníku Ekocentrum Hodonín. Plnili jsme různé přírodovědné a ekologické úkoly týkající se ročních období a zazpívali jsme si i u klavíru. Také jsme si prohlédli různá zvířata- krajtu, králíky, myši, ryby, chameleona i andulky....

Lednice – projekt Rozhledny

Dne 5. 10. 2018 jsme jeli autobusem do Lednice na minaret. Šli jsme zámeckou zahradou a kochali jsme se krásnou přírodou. Cestou jsme vyfotili spoustu fotek. Cesta byla dlouhá a náročná. Rozhledna měřila 60m a měla 302 schodů. Bylo náročné všechny schody vyjít, ale...

Běh Boba Zháňala 2018

Ve středu 10. října se naše škola zúčastnila XX. ročníku štafetového běhu o pohár Boba Zháňala. Tentokráte sice Bob Zháňal nemohl osobně ze zdravotních důvodu přijet, ale jako host se opět zúčastnila a závod odstartovala atletka Kateřina Hálová. Naše družstvo ve...

Edookit

Vážení rodiče, od školního roku 2018/19 přešla naše škola k informačnímu systému Edookit, v rámci kterého používáme elektronické žákovské knížky. V těchto dnech dostanete na váš e-mail informace pro nastavení přístupu do elektronické žákovské knížky. Po jeho nastavení...

Přednáška o plazech

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se v naší škole uskutečnila přednáška o plazech. Vždycky dvě třídy z celé školy se shromáždily v 8. třídě, kde přednáška probíhala. Na ukázku nám pán přinesl dva hady, sklípkana, štíra a chameleóna. Dozvěděli jsme se, kde a jak žijí a jakou si...

Podzimní tvoření

V úterý 25. září 2018 se pro žáky 1. stupně uskutečnilo Podzimní tvoření. 34 dětí vyrábělo z různých přírodních materiálů nápadité strašáky. Letos vznikali nejen z dýní, ale také z brambor či cibule. Nejmenším přišlo pomáhat několik rodičů a nechyběli ani patroni...

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve středu 3. 10. 2018 proběhnou na naší škole třídní schůzky. První stupeň od 16.00 hodin – mimo 1. ročník, který bude začínat již v 15.30 hod. besedou s Mgr. Vašákovou na téma – Prvňáčci a domácí příprava. Druhý stupeň od 16. 30...

Rekonstrukce 1. etapa

O době letních prázdnin proběhla první etapa opravy zastaralé elektroinstalace budovy školy. Na řadu přišla školní družina, učebna výpočetní techniky, třídy a kabinety 2. stupně, kancelář účetní, třída 5. ročníku a chodby 2. a 3. nadpodlaží. Díky tomu, že jsme...

Školní dvůr

Čas velkých přestávek mohou žáci trávit na školním dvoře, kde si i zasportují na workoutu. Stále krásné počasí také přeje výuce v pergole, kterou využívají jak 1. tak i 2. stupeň. Pravidelně se také o velké přestávce staráme o naše zvířecí kamarády – králíky....

Oznámení

Vážení rodiče, z důvodu školení celého pedagogického sboru bude výuka ve středu 19. 9. 2018 ukončena na 1. stupni v 11.40 hod. na 2. stupni ve 12.35 hod. Náboženství budou mít pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatním odpadá. Děkujeme za pochopení! Mgr. Miloslav Sova,...

Zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. 9. 2018 jsme všichni společně před školou zahájili školní rok 2018/2019. I když celou noc pršelo, počasí se nakonec umoudřilo, a tak jsme nemuseli přesouvat slavnostní zahájení do budovy. Celkem bude tento školní rok navštěvovat školu 129 dětí, což je o...

Náboženství 2018/2019

začíná ve středu 12. 9. 2018 1., 2. ročník 11.50 – 12.35 3., 4. ročník 12.45 – 13.30 5. ročník 13.45 – 14.30 6. - 9. ročník 14.45 – 15.30

Organizace dne 3. 9. 2018

Slavnostní zahájení v 9.00 hodin před budovou školy, pasování prvňáčků a patronů 2018. Poté odvedou třídní učitelé své žáky do tříd, rozdají rozvrh. Ukončení výuky cca 10.00 hodin. Družina ani obědy první den nejsou. Obědy budou zajištěny pro žáky, kteří je mají...

Rozhledna Slunečná

Dne 15. 6. 2018 jsme uspořádali výlet na rozhlednu Slunečná. Jeli jsme tam autobusem. Přijeli jsme do Velkých Pavlovic, ale na rozhlednu jsme došli pěšky. Všichni se u rozhledny vrhli do obchodu pro nanuky. Vylezli jsme nahoru a dívali se dalekohledem. Dalekohledem...

Školní výlet

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 jsme jeli do Brna na výstavu RE:PUBLIKA. Viděli jsme krásné velké obrazy a potom jsme šli do sportovního centra. Byly tam sporty jako fotbal, hokej a basketbal…Potom jsme jeli na koupaliště. Moc se nám tam líbilo. Vanessa Indrová, Martin Rybar,...

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA