Úvod | Škola | Sociální finanční fond školy

Sociální finanční fond školy

Rozhodli jsme se, že zřídíme na škole Sociální finanční fond, ze kterého bychom rádi přispívali těm žákům, jejichž rodiče nemají tak dobré finanční možnosti, aby zaplatili dětem všechny akce školy. Na fondu bude určitá částka (podle výše sponzorského daru) a zákonní zástupci si budou moci písemně požádat o finanční výpomoc, která by byla asi ve výši 20 – 60% z celkové částky. Nyní se nám sešly dva sponzorské dary, jejichž dárci si přáli, aby byly jejich peníze použity na tyto případy. Jsme jim za jejich nabídku nesmírně vděční, protože často vidíme, že by žáci jeli například do divadla, ale finanční situace rodiny jim to nedovoluje. Proto volíme tento způsob spoluúčasti školy a sponzorů. V dokumentech ke stažení naleznete vzor žádosti o případnou finanční výpomoc na akce školy. Vyplněnou ji můžete zaslat poštou, případně předat osobně řediteli školy, nebo třídnímu učiteli.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA