Úvod | Škola | Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023:

 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Plánované ředitelské volno školy – pondělí 24. října a úterý 25. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí

  1. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý

  1. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 13. 3. do 19. 3. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Třídní schůzky

  1. 10. 2022                            11. 01. 2023                     19.04. 2023

Hovorové hodiny

• Po telefonické domluvě budou mít rodiče možnost sejit se s libovolnými vyučujícími (výchovnou poradkyní) a probrat s nimi hodnocení a výsledky žáka, dotazy k dalšímu studiu.

Pedagogické rady

• 31. 08. 2022

• 23. 11. 2022

• 25. 01. 2023

• 26. 04. 2023

• 26. 06. 2023


Pracovní porady a porady s provozními zaměstnanci –
dle potřeby každou první středu v měsíci

Zápis do první třídy na školní rok 2023/2024 se uskuteční 5. 4. 2023 od 16.00 hod.

Náboženství 2022/2023

1., 2. ročník               středa               11.50 – 12.35                        

3., ročník                   pondělí             12.45 – 13.30  

4., 5. ročník              středa                12.45 – 13.30    

7., 8., 9. ročník        středa                15.15 – 16.00                                                       

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA