Úvod | Dokumenty | Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

 • Zápisní list – PDF | DOC
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – zápis – PDF | DOC
 • Žádost o druhopis vysvědčení – PDF | DOC
 • Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního plánu – PDF | DOC
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – přestup – PDF | DOC
 • Žádost o slovní hodnocení žáka – PDF | DOC
 • Žádost o uvolnění z výuky – PDF | DOC
 • Žádost o odklad – PDF | DOC
 • Žádost o příspěvek ze sociálního fondu školy – PDF | DOC
 • Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze ZŠ jinou osobou – PDF | DOC
 • Žádost o odhlášení ze školní družiny – PDF | DOC
 • Žádost o přijetí do ŠD – PDF | DOC
 • Žádost o uvolnění z TV – PDF | DOC
 • Odhlášení žáka ze školy – PDF | DOC
 • Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů- PDF
knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA