Úvod | Škola | Plán akcí pro školní rok

Předběžně plánované akce školy – školní rok 2020/2021

 

 • Podzimní tvoření s rodiči
 • Vánoční strom školy, Adventní dílny, Mikuláš školy, Putování za hvězdou
 • Tradiční charitativní akce (Květinový den, Tříkrálová sbírka, sběr hliníku)
 • Plavání 2. a 3. r., 4.r. projekt příspěvek na dopravu
 • Pasování žáků na Rytíře čtenářského řádu
 • Den dětí
 • Letní kino ve škole – školní dvůr
 • Školní olympiáda, hosté Stacionář Vlaštovka z Hodonín
 • Škola nanečisto – akce společná s mateřskou školou
 • Rozloučení s deváťáky, Skokan roku, Absolvent roku
 • Tradiční sportovní akce školy a soutěže podle nabídky
 • Zájezdy do divadla dle nabídky
 • Bioskop Brno, Den přírodních věd Brno – ZOO
 • Návštěva partnerské školy (ZŠ Mohelno)
 • Návštěva filmového představení za odměnu – senát
 • Dopravní výchova – soutěže, Besip
 • Olympiády a soutěže dle nabídky (AJ, ČJ. M) – pokud budou vyhlášeny
 • Akce školní družiny
 • Projekt Naše škola II. – komunitní škola, akce pro rodiče a žáky
 • Den Země
 • Lyžování Němčičky 2020
knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA