Úvod | Škola | Projekty | Naše obec

Naše obec

 V rámci koncepce školy (2013 – 2019) pro lepší poznání naší obce jsou žáci vedeni k zájmu o místo, kde žijí, po celý školní rok různými způsoby.

Zjišťují, že shromážděním informací od více lidí se poznání zlepšuje, rozvíjejí mluvený projev. Učí se volit vhodné verbální i nonverbální prostředky.

Na základě všech samostatně získaných informací (internet, dále archivy školy, obce i Žižkovjánku), natočených záběrů a vlastnoručně pořízených fotografií vytvořili žáci devátého ročníku pod vedením p. uč. Mácsaie v rámci výuky Informatiky instruktážní film o naší obci.

Práce na tomto projektu přesahovala rámec výuky informatiky a zasáhla i do osnov českého jazyka (psané i mluvené slovo), dějepisu (historie naší obce), výchovy k občanství a zdraví (naše obec v současnosti), hudební výchovy (výběr vhodné hudby do filmu).

Film bude slavnostně promítán 26. června 2014 v Kulturním domě v Moravském Žižkově u příležitosti pasování žáků 9. ročníku na absolventy naší školy.

Celý film budete poté moci shlédnout na internetových stránkách školy i obce.

Budeme pokračovat v tomto zajímavém projektu. Rádi bychom s žáky vytvořili další filmy, prezentace o naší obci, které se budou detailněji věnovat zajímavým místům, osobnostem, folkloru v naší vesnici. Do tohoto projektu se budou také zapojovat všechny akce s touto tématikou.

Výročí narození T. G. M.

Ve čtvrtek 7. 3. jsme si připomněli v rozhlasovém vysílání výročí narození T. G. Masaryka. Tradičně jsme v tento den uklidili i památník tohoto významného muže, po kterém nese čestný název i naše škola. Fotogalerie ke stažení zde 

Stromeček pro seniory

Ani tento rok jsme nezapomněli a rozsvítili stromeček našim seniorům. Žáci školy zazpívali a za to si vykoledovali sladkou odměnu. Fotogalerie ke stažení zde

Voda – projekt 9. ročník

Voda Projekt  Voda jeden ze zdrojů života se uskutečnil dne 31.5.2023 byl věnován vodě a její nenahraditelné úloze v udržení života. Žáci potom prakticky pracovali s přírodním i odpadovým materiálem, který použili při výrobě vodního plavidla. Fotogalerie ke stažení...

Lovci a sběrači

Lovci a sběrači Stejně jako v roce loňském, i letos jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Jako lovci a sběrači jsme vyrazili do všech koutů Moravského Žižkova a sesbírali vše, co do přírody nepatří. Radost máme z toho, že odpadků bylo o poznání méně...

Projekt Zoo Hodonín

Dne 6.10 a 7. 10. 2022 se zúčastnili žáci 1. stupně vzdělávacího projektu, který pořádala Zoo Hodonín. Hravou formou se seznámili s různými zvířaty. Celkové náklady byly hrazeny z projektu Naše škola III. Fotogalerie ke stažení zde

Cvičný požární poplach školy

V pátek 20. 5. 2022 proběhl na naší škole cvičný požární poplach. Součástí této akce byla i ukázka shromaždiště a evakuace zraněné osoby, prohlídka hasičského auta. Děkujeme JSDH Moravský Žižkov. Fotogalerie ke stažení zde

Lovci a sběrači

Lovci a sběrači Doba led(n)ová nám dávno skončila a po oblevě zůstal v naší osadě (obci) pěkný nepořádek. Kolem jeskyní se válelo kdeco. My, coby potomci lovců a sběračů, jsme to tak nenechali. Každý kmen (třída) uklidila přidělené loviště. Děti se činily a naše...

Přišlo jaro do školy !

I letos jsme obdrželi od p. Malinkoviče krásné květiny na jarní výzdobu. Děkujeme! Fotogalerie ke stažení zde

Masarykův pomník – 7. 3. 2022

Ani letos jsme nezapomněli na výročí narození T. G. Masaryka. Zástupci žákovského senátu vyčistili pomník, nad kterým máme patronát. Fotogalerie ke stažení zde  

T. G. Masaryk, 28. říjen 2021

28. říjen - státní svátek VIII. třída, která se tento měsíc stará o pomník T. G. Masaryka, jej připravila k oslavě státního svátku, kdy si připomínáme vznik našeho samostatného státu, ke kterému došlo na konci 1. světové války, po rozpadu Rakouska-Uherska. 9.října...

1. výzva – projekt tělesné výchovy

výzva – projekt TV Začínají nám jarní dny a ideální čas na procházky, výlety do přírody, kde už je slyšet krásný zpět ptáků. Naše první výzva se bude týkat nejpřirozenější lidské pohybové aktivity, kterou je chůze. Nejdříve si vyzkoušejte funkčnost aplikace a můžete...

Výročí narození T. G. M.

Dne 5. března deváťáci jako každý rok umyli pomník T. G. Masaryka, patrona naší školy, a všichni žáci si připomněli rozhlasovou relací výročí jeho narození. Fotogalerii naleznete zde.

Projektový den ve škole – Vycházka s myslivcem

Ve čtvrtek 21. února 2019 se žáci 1. a 2. ročníku vydali na vycházku do přírody s myslivcem panem Karlem Osičkou a jeho kolegou z Velkých Pavlovic. Děti si připravily krmení pro zvěř (suché pečivo, mrkev, jablka, kukuřici…), které pak nasypaly do krmelců. Seznámili...

Výročí narození T. G. M.

V den výročí T. G. Masaryka uklidili žáci 8. ročníku jeho bystu a položili kytičku na jeho památku. Fotogalerii naleznete zde.

Pomník T. G. Masaryka

26. 10. 2017 vybraní žáci 9. ročníku uklidili pomník T. G. M. v naší obci. Také položili k pomníku kytici u příležitosti státního svátku 28. října. Fotogalerii naleznete zde.

Krojová trilogie

2014/2016 Tento projekt jsme vymysleli spolu s panem Jaroslavem Buzrlou, nadšeným sběratelem lidových krojů z Moravského Žižkova. Chtěli jsme formou módních přehlídek v dětech vytvořit kladný vztah k lidovému umění, lásce k obci a její historii. Tři módní přehlídky,...

Školní majáles 2016

Dne 1. 5. 2016 se uskutečnil v kulturním domě v Moravském Žižkově Školní majáles. V první části vystoupili žáci základní školy se svými programy - recitace básní, tance, pohádky, hry na hudební nástroje. Program uváděli žáci druhého stupně. Druhá část programu byla...

Exkurze u modeláře

Dne 5.5. 2016 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze u pana Bradávky, dlouholetého modeláře. Pan Bradávka nám představil své modely letadel, které si sám staví a sám s nimi i příležitostně létá. Řekl nám, jak dlouho se už v tomto koníčku angažuje a vysvětlil, jaké...

Výročí narození T. G. Masaryka

V pondělí 7. 3. 2016 jsme si připomněli výroční narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Naše škola nese čestný název tohoto významného muže, a proto jsme si také vzali patronát nad jeho pomníkem, který je umístěn v parku před školou. Žáci 6....

Uznání

Vážený pane řediteli, dovolte, abychom vyjádřili upřímné uznání a gratulaci jmenovitě paním učitelkám Sovové a Bistré, které s DynEd v rámci projektu Výzvy 57 dosahují se svými žáky nadprůměrných výsledků. Svědčí to o jejich mimořádných pedagogických a motivačních...

Den vzniku samostatného Československa

V pátek 23. 10. 2015 jsme si rozhlasovým vysíláním připomněli výroční vzniku samostatného Československa. Žáci 6. ročníku spolu se svou třídní vyučující Mgr. Ivou Sovovou přebrali patronát nad pomníkem T. G. Masaryka po loňských deváťácích. Spolu uklidili pomník...

Výročí 28. října

V úterý 28. října 2014 uctili žáci památku našeho prvního československého prezidenta. V rámci projektu školy Naše obec a svého patronátu nad pomníkem T. G. Masaryka vyčistili památku a položili k pomníku květinovou vazbu, která byla hrazena z prostředků školy. I...

Patronát osmáků

Naše škola nese čestný název Základní škola T. G. Masaryka. Rádi bychom vedli žáky k tomu, aby věděli, kdo vlastně tento muž byl, čím se zapsal do dějin naší země. V obci také máme památník s bustou tohoto významného muže. Žáci osmé třídy, společně se svojí třídní...

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA