Ve čtvrtek 21. února 2019 se žáci 1. a 2. ročníku vydali na vycházku do přírody s myslivcem panem Karlem Osičkou a jeho kolegou z Velkých Pavlovic. Děti si připravily krmení pro zvěř (suché pečivo, mrkev, jablka, kukuřici…), které pak nasypaly do krmelců. Seznámili jsme se s druhy zvěře, které žijí v okolí naší obce, některé jsme i potkali – zajíce, srnky, bažanta, káně, poštolky, vylezli jsme na posed, podívali se dalekohledem. Velký úspěch u dětí měli lovečtí psi. Počasí nám přálo a vycházka se opravdu vydařila. Pak následovala ve škole beseda s myslivci, ve které nám ukázali některé lovecké trofeje a pověděli další zajímavosti o zvěři. Tímto oběma pánům myslivcům velmi děkujeme za pěkný zážitek. Celá akce proběhla v rámci projektu Naše škola II.

Mgr. D. Řehánková

Fotogalerii naleznete zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA