Úvod | Škola | Projekty | Aktivní škola

Aktivní škola

Naše škola v letošním roce umožňuje svým žákům a jejich rodičům využívat webový portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace). Portál mohou děti využívat doma zdarma bez jakéhokoliv časového omezení. Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých třídních učitelek.

Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz

Také v tomto roce se naše škola zapojila do programu Proškoly.cz, který slouží jak pro procvičování učiva, tak tvorbu dotazníků a různých testů. V následujícím soupisu představujeme možnosti využití:

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy

Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

Nemáte přístupové údaje?

Testy jsou přístupné pouze žákům školy, která vlastní licenci na využití portálu. Přístupová hesla obdrží žáci od svých třídních učitelů v týdnu od 15.10. do 19.10.2018.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA