Úvod | Škola | Projekty | AŠSK

Asociace Školních Sportovních Klubů České republiky

Naše škola je již několik let členem AŠSK. AŠSK ČR je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení, tím že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.
http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/index.php

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA