Úvod | Škola | Projekty | Krojová trilogie

Krojová trilogie

2014/2016

Tento projekt jsme vymysleli spolu s panem Jaroslavem Buzrlou, nadšeným sběratelem lidových krojů z Moravského Žižkova. Chtěli jsme formou módních přehlídek v dětech vytvořit kladný vztah k lidovému umění, lásce k obci a její historii. Tři módní přehlídky, které proběhly v rámci školních besídek, a to v červnu 2014, prosinci 2015 a poslední v květnu 2016, ukázaly nejen krásu lidové tvorby místních obyvatel, nádheru krojů, ale i to, že i dnešní mladá generace vztah k tomuto umění má. Každá přehlídka byla věnovaná určitému období a to podle toho, kdy se konala. První byla průřezem lidových zvyků během celého roku, druhá byla zaměřena na Vánoce a třetí na květen, majáles. Kroje si oblékli žáci 2. stupně z naší školy. Bylo zajímavé pozorovat, s jakou pokorou přistupovali k tomuto úkolu. Na poslední, májové přehlídce, také žáci vytvořili film o životě pana Buzrly, který se na besídce promítal a vzbudil velký ohlas. Tímto jsme chtěli vše završit a poděkovat za jeho neúnavnou sběratelskou vášeň, díky níž má naše obec tak obrovskou pokladnici lidového umění.

Právě v době konání poslední přehlídky totiž oslavoval významné životní jubileum.

Výstupem z akcí byl také velký nástěnný kalendář, dále série fotoobrazů na plátně, které zdobí vchod do budovy školy a již navždy budou připomínat tento zajímavý projekt. Fotky z akcí jsou součástí fotogalerie.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA