Úvod | Škola | Projekty | Zasaď si svůj strom

Zasaď si svůj strom

Projekt školy a obecního úřadu

Dne 21. 10. 2013 jsme se zapojili do projektu Zasaď si svůj strom. Na základě přiznané dotace pro výsadbu ovocných stromů, kterou se podařilo získat obecnímu úřadu, jsme vy-mysleli tento projekt. Děti si nejdříve přečetly informace o stromech, které budou sázet. Ty zpracovali žáci devátého roč-níku pod vedením Ing. Marie Kosové a pana učitele Mácsaie. Poté jsme přešli na místo, kde se stromy sázely. Zde následo-vala další přednáška o konkrétních odrůdách, které budou sá-zeny a o důvodech, proč byly právě tyto odrůdy zvoleny. Na-konec si každý z žáků a učitelů zasadil strom, který bude mít označený visačkou se svým jménem jako jeho patron. Žáci se mohli po práci zahřát čajem, který podávali místní hasiči.

Počasí nám přálo a akce měla u žáků úspěch. Některé z nich sázení tak bavilo, že pomáhali ostatním a nakonec zasadili i stromy, pro které nezbyl žádný patron. Někteří si připravili vzkaz budoucím generacím, který dali do skleněné lahvičky a vložili do kořenů svého stromu.

Tato první etapa projektu byla pro 2. stupeň, 1. stupeň si zasa-dí své stromy na jaře 2014. Ale tím, že strom žáci zasadí, akce nekončí. Úkolem patronů je strom chránit a starat se o něj. Na jaře se budou žáci v rámci praktických činností o strom starat, okopávat, plet okolí stromů, zalévat.

ALTHANOVA RENKLODA
Citronové zimní
Jabloň
Jabloň Panenské České
JABLOŇ VILÉMOVO
Jeřáb oskeruše
Malus Královnino
MIRABELKA NANCISKÁ
Slivoň
SLIVOŇ GABROVSKÁ
Slivoň WANGENHEIMOVA
STANLEY

 

 

Nové jmenovky a úprava zasazených ovocných stromů – 23. 4. 2014

Většinou žáci osmé, ale někteří i z deváté třídy dnes upravovali již zasazené stromy. Kolem stromků vytrhali trávu a okopali zem. Pod vedením p. uč. Mácsaie zde také připevnili nové cedulky se jmény. Ukázali tak, že nejenom stromky zasadili, ale mají i vůli se o ně...

Výsadba aleje „Pod Vinohrady“ – II. etapa

V prvním jarním týdnu byla dokončena výsadba aleje starých a krajových odrůd ovocných stromů podél polní cesty směřující z obce Moravský Žižkov směrem k vinohradům. Alej se táhne od rybníka až k lokalitě „U lípy“, kde se koná každoroční vinařská slavnost „zarážení...

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA