V prvním jarním týdnu byla dokončena výsadba aleje starých a krajových odrůd ovocných stromů podél polní cesty směřující z obce Moravský Žižkov směrem k vinohradům. Alej se táhne od rybníka až k lokalitě „U lípy“, kde se koná každoroční vinařská slavnost „zarážení hory“.

Druhá etapa výsadby aleje proběhla ve dnech 17. – 18. března 2014. Odborný dohled nad výsadbou byl svěřen zahradnické firmě Petra Buzrly, ale do projektu se zapojila také místní Základní škola T. G. Masaryka nebo Sbor dobrovolných hasičů. Zvláštním hostem II. etapy výsadby byl Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka z Hodonína, jehož cílem je zkvalitnit životní podmínky dětí s postižením. Děti z Vlaštovky převzaly patronát hned nad prvním vysazeným stromkem, druhý bude mít v symbolické péči rodina Fabičovicová ze Žižkova, jejichž syn Viktor do stacionáře dojíždí.

Žižkovští školáci na oplátku obdrželi jako dárek keramický strom, který byl vyvěšen na chodbě školy. Škola se domluvila se stacionářem i na další spolupráci. Děti z Vlaštovky přijedou na školní olympiádu, která proběhne v červnu, kde budou společně s místními žáky sportovat a hrát hry.

Hlavním cílem celé akce ale bylo zapojení žáků místní školy do výsadby a následné péče o vysazené stromky. Školáci si proto mohli „svůj“ stromek nejen vlastnoručně zasadit, ale formou převzetí patronátu také přislíbili, že se o něj budou i nadále starat. Na podzim sadili stromky starší děti, tentokrát přišel na řadu první stupeň základní školy, jehož žáci se už od podzimu nemohli dočkat, kdy i oni budou vysazovat „své“ stromky. Těm nejmenším s výsadbou pomohli žáci osmého a devátého ročníku.

Na podzim bylo v první etapě vysázeno celkem 56 stromů, převážně švestek a slivoní, v horní části aleje bylo poblíž lokality U lípy vysazeno pět oskeruší a jedna mladá lipka, aby dožívající staré lípě pomalu vyrůstala „náhradnice“.

V rámci druhé etapy bylo vysázeno 25 jabloní (odrůdy Průsvitné letní, Boskopské červené, Gravštýnské, Matčino a James Grieve), deset hrušní (Williamsova, Lucasova, Clappova, Boscova lahvice) a sedm třešní (Rivan, Sam, Kaštánka, Hedelfingerská). Dalších 14 stromků pro výsadbu dětem věnoval místní sadař a ovocnář, pan Josef Buzrla, za což mu patří velké poděkování. Ke křížku byla dosazena ještě jedna mladá lípa.

Stromky byly opatřeny kůly, cedulkami s označením odrůdy a patrona stromu, dále pak ochranou proti okusu, byly pohnojeny a zasypány kůrou, aby byly chráněny před vymrznutím a přílišným vysycháním půdy. Místní hasiči se opět postarali o vydatnou zálivku vysazených stromků. Protože počasí nám tentokrát tak úplně nepřálo (nepršelo, ale foukal studený vítr) čaj na zahřání pro mladé sadaře zajistila paní Maděřičová a naléval jej sám pan starosta.

Aby alej vypadala ještě více k světu, byl proveden současně i zdravotní řez u stávajících starých třešní. Stromky jsou tak nyní vysázeny po obou stranách aleje, v příštích čtrnácti dnech zbývá ještě vysadit v horní části aleje pět moruší, nad kterými převezmou patronát děti z místní Mateřské školy Sluníčko. Celkem tak bude v nové aleji vysázeno 112 stromů.

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se na výsadbě aleje podíleli, a přejme si, aby se všechny vysazené stromky ujaly a dlouhá léta nesly užitek.

Mgr. Jaroslav Čech

Fotogalerii naleznete zde zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA