Úvod | Škola | Projekty | Plavání

Název projektu školy: PLAVÁNÍ 2018/2019

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019

Naše škola se zapojila do programu, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rozvojový program je zaměřen na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Škola proto nebude požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Celková získaná dotace na školu: 18 500,- Kč

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA