PROJEKT – ŠKOLNÍ METEOSTANICE

– období projektu: celoroční (druhé pololetí šk. roku 2021/2022) + pokračování v letech budoucích

– třída: 6. ročník + vybraní žáci z vyšších ročníků

– využití v rámci hodin ZEMĚPISU, PŘÍRODOPISU (popřípadě PRVOUKY, PŘÍRODOVĚDY) a FYZIKY

– pozorování změn počasí během roku, vytváření tabulek, grafů a diagramů teplot, srážek, větru atd., zaznamenávání intenzity slunečního záření

– sledování TV předpovědí, internetových předpovědí a porovnávání s naměřenými hodnotami

– přenesení zjištěných dat do běžného života (snaha zaměřit se na předvídání klimatické situace v naší obci)

– odkaz na meteostanici na webových stránkách školy pro veřejnost

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA