V pondělí 21. 12. 2015 jsme se již tradičně sešli všichni pracovníci školy a žáci v 11.00 hodin před vánočním stromem školy. Každá třída zazpívala koledu, kterou si připravila. Samozřejmě jsme je v tom my, ostatní, nenechali a zpívali jsme s nimi. Za písničku obdržela každá třída vánoční šek v hodnotě 400,- Kč, který bude sloužit k tomu, aby si sami žáci vybrali a zakoupili to, co by jim udělalo v jejich třídě největší radost. Tento způsob obdarování jsme zavedli již minulý rok a setkal se s dobrou odezvou. Patří se zde poděkovat hlavně sponzorům školy, díky nimž si můžeme takto děti podarovat.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA