V úterý 22. 12. 2015 se uskutečnil na sóle před kulturním domem 1. Žižkovský vánoční jarmark. I naše škola se zúčastnila a svými výrobky zpestřila tuto zajímavou akci. Počasí organizátorům přálo, dětský soubor Žižkovjánek předvedl krásný program. Vánoční nálada a svařák provoněl předvánoční čas. Poděkování patří všem zúčastněným a hlavně organizátorovi, kterým byl dětský folklorní soubor Žižkovjánek. Další zajímavá akce hodna tradice.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA