V rámci projektu Cizí jazyk hravě jsme využívali – celkem 80 dětí a 3 vyučující- výukový program DynEd. Největší přínos byl zejména v lepším procvičování komunikace v cizím jazyku, možnosti individuální výuky v domácím prostředí. Program byl vcelku snadný na ovládání. Vyučující mohli komunikovat pravidelně s lektorkou přes skype. Většina žáků měla pozitivní dojem z výukového programu. Někteří ovšem nedokázali program aktivně využívat, malá domácí práce žáků, takže skóre a tedy i možnost dostat se do další úrovně se snižovala a tím se snižovala i motivace žáků. Program byl využíván ve výuce během hodiny AJ při individuální výuce, ale i procvičování slovní zásoby. Více však žáci pracovali doma. Došlo k částečnému zlepšení naplňování výstupní úrovně jazykového vzdělávání žáka. Doba trvání projektu však byla krátká. Někteří vyučující by chtěli v projektu pokračovat. Lépe byl program přijímán žáky nižšího stupně. Někteří žáci si stěžovali na nízkou úroveň programu, nechtělo se jim stále opakovat stejné věci. Většina zapojených se zlepšila, někteří ovšem vůbec nepokročili, jelikož podcenili domácí práci. Nejlepší výsledky a pokrok dosáhli tito žáci:

Kapina, Kryštof Oliver Mcleod, Jan Příborský, Viktor Toušek, Kristýna Lašková, Marie Konečná a Marie Koubová

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA