Ve čtvrtek 20. 4. 2017 proběhl na naší škole slavnostní zápis prvňáčků 2017/2018. Ve čtyři hodiny odpoledne se zaplnila celá třída budoucího prvního ročníku jak dětmi, tak jejich rodiči. Celý zápis byl motivován pohádkou O veliké řepě. Prvňáčci přednesli své básničky a páťáci krátkou pohádku. Pak již následovalo vzájemné představení, plnění úkolů a nakonec sladká odměna v podobě dortu. Nechyběly také drobné dárky na památku. Jsem velmi rád, že přišlo k zápisu celkem 18 dětí, což je opravdu hodně. Děkujeme rodičům za důvěru a věřím, že budeme všichni společně skvěle vycházet. Vyučujícím prvního ročníku pak děkuji za krásně připravený zápis, na který budou děti určitě dlouho vzpomínat. Nesmím také zapomenout na všechny žáky, kteří s organizací tohoto dne pomáhali.

Mgr. Miloslav Sova, řš

Fotogalerii naleznete zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA