Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy T. G. Masaryka v Moravském Žižkově zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2014/2015.

Zápis proběhne v pondělí 10. února 2014 od 16 hodin v budově základní školy. S sebou si děti přinesou pastelky a přezůvky. Dále prosíme o rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2014 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Mgr. Miloslav Sova
ředitel školy

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA