Ve čtvrtek 5. 2. 2015 se v 16.00 hodin konal v budově školy slavnostní zápis budoucích prvňáčků. Tradičně byl připraven pestrý program, který byl letos motivován pohádkou O Palečkovi. Děti se do školy těšily, s nadšením plnily úkoly, za které dostávaly sladkou odměnu a v závěru také tradiční slavnostní dort. Celkem se dostavilo 20 dětí se svými rodiči. Věříme, že všichni odcházeli spokojeni, hlavně naši malí budoucí školáci, jejichž první den ve škole byl určitě velkým zážitkem. Patří se poděkovat vyučujícím prvního stupně, které opět vzorně slavnostní zápis připravily.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA