V květnu 2014 si žáci 9. ročníku naší školy v rámci projektu „ Patroni, ale i kamarádi“ vyzkoušeli, jaké to je stoupnout si před třídu a podle vlastních příprav vést vyučovací hodinu. Letos jako patroni zamířili ke svým prvňáčkům.

Otevřela se jim tak neobvyklá možnost zahrát si na učitele. Pod vedením pana uč. Mácsaie se postupně připravovali na hodinách INF – vytvořili video prezentaci i samotnou výuku celé hodiny v první třídě na téma „POVOLÁNÍ DOSPĚLÝCH“.

V této vyučovací hodině postupně zapojili do výuky všechny děti, naučili je pracovat s interaktivní tabulí, samostatně vystupovat a vyjadřovat se. Pak jim společně pomohli vyřešit zábavnou tajenku na dané téma. Na konci vyučování byly také všechny děti odměněny drobnými sladkostmi, které pro ně připravili žáci IX. třídy.

Projekt byl určitě velmi zajímavý, protože jsme mohli naše žáky vidět zase trochu jinak a pozorně mu naslouchal také pan ředitel Sova a paní učitelky Řehánková, Bartošíková i Sovová.

Z. Mácsai

Fotogalerii naleznete zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA