Žáci 8. a 9. třídy se v rámci výuky volby povolání pod vedenín p.uč. Mácsaie zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Břeclavi. Postupně procházeli a poslouchali všechny nabídky. Doufáme, že jim tato návštěva pomůže k výběru budoucího studia

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA