V letošním roce se naše škola zapojí opět do výukového programu Zdravé zuby, který je zaměřen na péči o chrup, prevenci zubního kazu u dětí, ale i prevenci ochrany a podpory zdraví vůbec. Každý žák 1. stupně naší základní školy obdrží soutěžní kartu, kterou si nechá potvrdit u svého stomatologa, vyplní soutěžní otázku a společně s ostatními žáky odešle. Vyhrát může zajímavé ceny. Dále žáci obdrží Pracovní sešit, ve kterém si mohou sami odpovědět na zajímavé otázky z oblasti péče o chrup a společně s vyučujícím vyvodit zásady péče o své zdraví.

www.zdravezuby.cz

Koordinátor akce: Mgr. P. Úlehlová

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA