II. stupeň – starší hoši 8.- 9.ročník 1 500 m
I. BENEŠ David 9. roč. 5:50
II. OSIČKA Petr 9. roč. 6:00
III. DŘEVĚNÝ Petr 8. roč. 5:53
II. stupeň – mladší hoši 6.- 7.ročník 1 000 m
I. VIRÁG Andrej 7. roč. 4:30
II. ZOUNEK Tomáš 7. roč. 5:00
III. ZABLOUDIL Ondřej 7. roč. 5:05
I. stupeň – starší hoši 4. ročník 800 m
I. KUNICKÝ Bronislav 4. roč. 3:10
II. HROMEK František 4. roč. 3:11
III. TETUR Bruno 4. roč. 3:12
I. stupeň – starší dívky 4. ročník 800 m
I. VIRÁGOVÁ Karolína 4. roč. 3:52
II. KREJČÍ Veronika 4. roč. 4:05
III. BUDÍNOVÁ Aneta 4. roč. 4:20
I. stupeň – mladší h+d 3.ročník 600 m
I. ZUGAR Patrik 3. roč. 2:30
II. OSIČKA Matěj 2. roč. 2:32
III. STŘELSKÝ David 3. roč. 2:38
I. stupeň – nejmladší h+d 2.ročník 400 m
I. BŮŠKOVÁ Natálie 2. roč. 1:33
II. STRAKA Vít 2. roč. 1:40
III. TOMŠEJ Tadeáš 2. roč. 1:42
knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA