Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den 27. 1. 2017.

Volný den byl vyhlášen z provozních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie).

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni mailem, zápisem do žákovské knížky.

Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www.zsmzizkov.cz

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele dne 23. 1. 2017.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA