Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny od 24. 6. do 28. 6. 2019

Volné dny byly vyhlášeny z provozních důvodů – oprava elektroinstalace.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA