Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den pátek 30. 6. 2017 pouze pro žáky 9. ročníku.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni mailem.

Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www.zsmzizkov.cz.

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele dne 26. 6. 2017.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA