Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den pátek 9. 6. 2017.

Byl vyhlášen z provozních důvodů (studium pedagogů v rámci projektu EU – Naše škola, všichni pedagogičtí pracovníci školy)

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni mailem.

Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www.zsmzizkov.cz

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele dne 9. 5. 2017.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA