Již třetím rokem pokračujeme u nás ve škole ve sběru hliníku v rámci projektu „VÍČKA PRO HONZÍKA“.
Velmi aktivně se zapojují žáci prvního stupně. Nejaktivnějšími jsou:
Konečný Lukáš, Cilečková Veronika, Tomšej Matyáš, Osičková Bára.
Z žáků druhého stupně nejvíce hliníku přinesli Lašková Kristýna, Tománková Tereza a Michalica František.
Již během měsíce října jsme pro Honzíka předali 9 pytlů hliníku.
Všem, kteří se aktivně do projektu zapojují, mnohokrát děkujeme.
Děkujeme také panu Richardu Osičkovi, který přispěl větším množstvím hliníku.
I v letošním školním roce budeme v tomto projektu pokračovat a takto Honzíkovi pomůžeme.

Ing. Marie Kosová

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA