Termín hlasování „Krasoně“ se posouvá na termín od 12.-14. 4. 2021

Akci „Krasoň“ podpořili také Honza Palaj a Tomáš Osička z Velkých Bílovic, a to upletením téměř 3m pomlázky, která bude sloužit k zavěšení vašich kraslic. Oběma patří naše poděkování.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA