Poslední den v kalendářním roce 2020 strávily třídy se svými vyučujícími, mimo jiné, u vánočního stromečku s mnoha dárky. I když nám situace neumožnila konat tradiční akce školy, vánoční besídky jsme přesto uskutečnili. Sice komorně, v rámci jednoho kolektivu, ale o to více jsme si všeho vážili. V příloze malá ukázka vánoční akce 7. ročníku.

Poděkování patří všem třídním učitelům, kteří se svými žáky důstojně završili tento zvláštní kalendářní rok.

Ať je ten nový klidnější a bez zákazů, které jsou sice asi potřebné, ale život školy tím přichází o mnohé.

Samozřejmě, zdraví je ale nejdůležitější..

Mgr. Miloslav Sova, řš

Fotogalerie ke stažení zde

 

 

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA