Ve čtvrtek 8. 1. a v neděli 11. 1. 2015 od 15:00 do 18:00 hodin se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Tuto akci si vzala na starost devátá třída za pomoci dvou žákyň z osmého ročníku. Byli rozděleni do 4 skupin, které měly na starost každý svou část obce. I když jim počasí nepřálo a byla zima, žáci vybrali rekordní částku 21.958,- Kč. Za účast v Tříkrálové sbírce byli žáci pozváni na Tříkrálové promítání do kina Koruna Břeclav na rodinnou komedii Paddington. Nakonec bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci včetně našich spoluobčanů, kteří přispěli na dobrou věc.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA