Dne 8. 1. 2014 a 9. 1. 2014 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka.

Letos se této akce ujali naši nejstarší žáci – deváťáci. Byli velmi úspěšní, podařila se totiž vysbírat rekordní částka – 21.958,- Kč.

Rádi bychom poděkovali Mgr. Ireně Homolové za organizaci Tříkrálové sbírky. Dík patří vám všem, kteří jste přispěli na dobrou věc.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA