I letos se naše škola zapojí do soutěže ve sbírání papíru s názvem Třídíme s Hantaláčkem. V minulém školním roce jsme byli velmi úspěšní a vyhráli jsme, co se dalo. Letos věříme, že také nebudeme zahálet a povede se nám neméně úspěšně. První sběr by měl být v měsíci říjnu. O termínu vás budeme informovat na stránkách školy. Finance z loňského ročníku byly použity na nákup poukázek a cen pro děti a zbytek peněz pak na výstavbu nové venkovní učebny na školním dvoře. Jelikož je to ovšem akce nákladná, věříme, že s letošním sběrem se nám podaří vše zrealizovat. Podrobnosti o soutěži se můžete dozvědět na adrese http://www.hantaly.cz/soutez.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA