Tradiční akce s názvem „ Strašidelné putování „ se uskutečnila dne 19. 10. 2018 žáky prvního stupně. Zúčastnilo se jí 60 dětí, pro které připravili program a soutěže žáci devátého a osmého ročníku. Na Agrární nejprve dětí rozdělené do družstev poznávaly koření, přemýšlely nad různými hádankami, skákaly v pytlích, pohybovaly se na chůdách atd. Pak se začalo stmívat a prvňáci a někteří druháci se vydali na Stezku odvahy, na její lehčí verzi. Potom je následovali starší spolužáci, kteří si vybrali tu těžší část a chodili po malých skupinách bez baterek. Strašidelná stezka byla plná někdy dost děsivých postav a duchů, ale většina z dětí zocelená minulými roky se bojí tak příjemně. V poslední části deváťáci zapálili táborák a všichni si opékali špekáčky, sponzorované manžely Virágovými, pili čaj, dodaný paní Maděřičovou a příjemně se bavili. Byli jsme rádi, že někteří loňští absolventi přijali naše pozvání, znovu oblékli strašidelné masky a pomohli nám udělat správnou atmosféru. My deváťáci děkujeme všem vyučujícím, kteří nám při organizování akce pomohli a všem sponzorům.

Fotogalerii naleznete zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA