V pátek 10. ledna jsme uskutečnili druhé kolo ve sběru papíru. Celkem jsme nasbírali přes 4 600 kg starého papíru. Sběr přineslo 51 žáků naší školy v doprovodu svých rodičů, kteří jim pomáhali se sběrem. Všem děkujeme. Také děkujeme žákům 8. ročníků Kláře Nešporové a Míši Příborské v roli zapisovatelek, Pavlu Poláchovi při skládání papíru na vlečku a panu Veverkovi a Osičkovi při svozu a nakládání sběru.

Vyhodnocení zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA