Vážení kolegové, milí žáci,

dovolte mi dnes, poslední den prvního pololetí školního roku 2016/2017, zhodnotit uplynulých pět měsíců z pohledu vedení školy. Při podepisování vysvědčení jsem si všiml, že mnohá jsou velmi pěkná, těch ne příliš vyvedených je podstatně méně. Někteří jste pracovali velmi pěkně. Naši prvňáčci obdrží za svou snahu a píli svá první krásná vysvědčení. Samozřejmě, čím výše, tím i více učení, tím více se musíte připravovat, a proto si velmi cením na vyšším stupni těch, kteří mají samé jedničky. Ale cením si i těch, kteří například zabojovali a oproti minulému roku mají lepší hodnocení.

První pololetí bylo opět plné zajímavých akcí, které si pro vás vaši učitelé připravili. Ale nejen učitelé, i vy, sami. Zde bych rád pochválil devátý ročník, který zorganizoval za pomoci osmáků a vyučujících krásnou akci s názvem Strašidelná škola. Připomněl bych všem ostatním třídám, že si mají připravit nějaký podobný program, nebo projekt pro své spolužáky. Těším se, s jakými novými nápady přijdete. Vše můžete řešit prostřednictvím svých zástupců v žákovském senátu, který letos také kvalitně pracuje. Vím, že i v řadách senátorů se vyskytly problémy, ale o tom je asi život. Je důležité ale problémy vyřešit a vzít si z nich poučení. Jak se říká, zkušenost není to, co se vám stane, ale to, jak naložíte s tím, co se vám stalo. Jsem rád, že někteří senátoři berou svou práci zodpovědně a informují na třídnických hodinách své spolužáky a vyučující. Je to opravdu důležité, abyste věděli, že senát má svůj význam a díky právě nápadům vás, které jste podali prostřednictvím senátů, máte věci, které jste si přáli. Například nové sezení na chodbách, bude nová tabule v pergole na školním dvoře, který je již zcela hotov i s novým pískovištěm a ohništěm, nový počítač do 9. ročníku, nový program na zpracování videa, oprava pomníku T. G. Masaryka a mnohé jiné. A kdo vidí, vidí, kdo vidět nechce, nikdy vidět nebude. Já ale vaši práci pozoruji, o tom ani na chvilku nepochybujte. Akcí bylo opravdu spousta. Nemohu zde všechny vyjmenovat, ale máte je zachyceny na webových stránkách školy. Mezi ty nejvíce zdařilé patřil opět letošní sběr, který neustále překvapuje množstvím nasbíraného papíru. Výtěžek bude sloužit nejen k úhradě cen pro vítěze, ale i na akce školy a odměny pro všechny žáky. Tradici na naší škole již mají charitativní akce, například Tříkrálová sbírka, ale i novější Kola pro Afriku, Víčka pro Honzíka, sběr plastových víček, Sněhulák pro Afriku. Na vaše přání byla objednána beseda s cestovatelem T. Kubešem, která se opět líbila, a proto jsme již nyní objednali na příští školní rok besedu s tímto dobrodruhem. Vánoce jsme společně oslavili rozsvícením vánočního stromu školy a zajímavým programem country skupiny a žáků. Besídka i jarmark se také moc vydařily a získali jsme nemalou částku do fondu školy.

Deváťáci se připravují na přijímací zkoušky. Rád bych poděkoval vyučujícím, které budou doučovat žáky devátého ročníku k přijímacím zkouškám. Dále bych rád upozornil všechny žáky, kteří mají nějaký kázeňský postih, ať již důtku nebo napomenutí, že by si měli uvědomit a zamyslet se nad svým chováním a začít nové pololetí s čistým štítem a lépe. Pamatujte si, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Vždy spolu vzájemně budeme dobře vycházet, ale jen slušně a zdvořile. Jinak to na naší škole nepůjde. Ale mám radost, že vesměs veškerá kázeňská opatření se týkají zapomínání, není žádná ředitelská důtka ani dvojka z chování. To mám opravdu velkou radost.

A na co se můžete těšit ve druhém pololetí? Žáky 2. stupně letos čeká dlouhý čtyřdenní výlet, bude také pokračovat projekt Velká města ČR, nový projekt Židovství v ČR, rozhledny v ČR, zahrajeme si společné fotbalové utkání s družební školou, v dubnu pak budeme zajišťovat divadelní představení v Brně, tradiční školní olympiáda nás čeká v červnu, bude také samozřejmě sběr, exkurze, prostě opět se máte na co těšit. Ale nezapomeňte, že vaše stěžejní práce je učení. Deváťákům pak budeme držet pěsti při přijímacích zkouškách.

Nerad bych zapomněl na některé vyučující, a proto děkuji všem pedagogickým pracovníkům školy za jejich práci, za to, že vás dovedli zdárně do konce prvního pololetí. Také pak samozřejmě provozním zaměstnancům. Mojí velkou oporou byla paní zástupkyně, které děkuji za kvalitní aktivní práci.

Nechci již zdržovat. Užijte si v pátek jednodenních pololetních prázdnin a v pondělí se na vás všechny budu těšit a věřit, že i druhé pololetí bude úspěšné a nabité akcemi tak, jako pololetí první. Veškeré informace o škole, si můžete přečíst a zhlédnout na webových stránkách školy.

Abych nezapomněl – dnes slaví své narozeniny Karolína Virágová z 8. ročníku. Přejeme vše nejlepší.

A to je vše, co jsem vám chtěl říci. Jen nezapomeňte na název školního vzdělávacího programu – Škola základ života – a heslo naší školy – Učíme se pro život, ne pro školu.

Krásné jednodenní prázdniny

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA