Prosinec byl sice hodně hektický, jak už to bývá, ale vynaložené úsilí stálo za to. Velká vánoční besídka se opravdu vydařila. Nabitý sál tleskal všem žákům za předvedené programy a přehlídka krojů byla nádherná. Poděkování patří všem, kteří se o zdar této mimořádné akce zasloužili: V. Vašíčkové, Ing. M. Kvitové, J. Buzrlovi, Bc. J. Osičkovi, Z. Hromkovi, V. Veverkovi, I. Přibylové, L. Maděřičové, všem pedagogům a pracovníkům školy, R. Kovaříkové, A. Kuriálové, žákům základní školy. V akcích školy nechyběly prosincové tradiční vánoční díly. Paní katechetka pak žákům školy připravila v rámci výuky zajímavý program o adventním období. Poslední den před vánočními prázdninami se žáci pobavili na vánočních třídních besídkách. Následovalo zpívání u stromečku, kde každá třída, díky sponzorům, obdržela od školy vánoční šek v hodnotě 400,- Kč, za který si pak společně po domluvě s třídní vyučující mohli sami vybrat a koupit něco, co by využili ve své třídě. Poté již nezbývalo jen si popřát krásné svátky.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA