V pátek 18. 10. proběhl na naší škole projekt s názvem 72 hodin – „Ruku na to.“ Této dobrovolnické akce se zúčastnili žáci 1. stupně, úkolem a cílem celého projektu bylo pomáhat lidem, přírodě nebo místu, kde žijí. Žáci naší školy se snažili zlepšit a zkrášlit své okolí tím, že uklízeli prostory kolem školy, park a školní dvůr, s nadšením a velkým pracovním nasazením vyhrabávali listí z trávníku a zametali chodník před školou a podél školy až k obecnímu úřadu. Někteří svou šikovností ukázali, že umí pracovat a že jim záleží na tom, v jakém prostředí žijí.

Děti pracovaly s chutí a elánem. Svou prací pomohly pracovníkům obecního úřadu s úklidem parku a okolí školy. Akce se vydařila, počasí nám přálo.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA