Poslední třídní schůzky v tomto školním roce, které se konaly ve středu 16. 4. 2014, jsme se rozhodli trochu změnit. V úvodu si mohli rodiče vyslechnout zajímavou přednášku o kyberšikaně. Jevu, který je v současné době velmi aktuální a dotýká se každého z nás. Mnohdy podceňovaný problém může totiž vyústit až k tragickému konci. O tom všem nám poutavě vyprávěly Mgr. H. Adamusová z Pedagogicko -psychologické poradny v Břeclavi a mluvčí Policie ČR por. Mgr. Kamila Haraštová. Snad jsme přispěli k tomu, aby se rodiče zamysleli nad tím, jak tráví volný čas jejich dítě. Chtěl bych zde ale rodičům poděkovat za to, že si našli čas a došli v tak velkém počtu. Vím, že je problém, udělat si čas v této uspěchané době. Ale na druhou stranu čas věnovaný dítěti myslím není ztracený čas. Ještě jednou děkuji všem a těším se na další setkání. Rozhodli jsme se totiž, že alespoň jednou za školní rok zajistíme pro rodiče přednášku na téma, které je ve výchově dětí nejvíce trápí.

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA