Dne 14. 11. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky MUDr. R. Uzla CSc. v kině Koruna v Břeclavi na téma „ Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“. MUDr. Radim Uzel CSc. v této přednášce hovořil o sexuální výchově jako přirozené součásti života, ale poukazoval i na možné nebezpečí, například nechtěné těhotenství, pohlavně přenosné nemoci včetně AIDS, zdůraznil význam antikoncepce. Rovněž seznámil posluchače s otázkami jako např. vztah k sexuálním menšinám, prevencí sexuální kriminalistiky a násilí včetně zneužívání nezletilých. Přednášku žáci hodnotili velice kladně, byla pro ně přínosná.

Ing. M. Kosová

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA