Díky a obdiv

Jak se říká, tradice se mají dodržovat a udržovat. Už se stalo takovou milou tradicí, že děti ze Stacionáře Vlaštovka se účastní Sportovního dne, který pořádá Vaše základní škola. Stejně tomu bylo i letos v květnu, kdy jsme si se 4 dětmi z Vlaštovky přijeli zasportovat.

Po úvodním nástupu se žáci ujali našich dětí a sportování mohlo začít.

Pro naše děti je tento den velkým zážitkem a zpestřením, kdy se můžou potkat se svými zdravými vrstevníky. Pro mě je to taky obohacení, když vidím, jak přirozeně jim žáci pomáhají zdolávat sportovní výkony i přes jejich handicap. Není úplně jednoduché ovládat vozík nebo speciální kočáry a někdo z toho má i určitý respekt nebo obavu, ale žižkovské děti jsou opravdu úžasné s jakou přirozeností a odvahou k tomuto přistupují. Mohly by to nechat na nás na pracovnících, ale samy si děti berou a s nimi sportují, což je pro naše klienty velká přidaná hodnota. Proto jim patří velké díky a pochvala stejně tak i paní učitelce Sovové, která s touto myšlenkou přišla a nás každým rokem zve.

Sportovnímu dni v Žižkově Zdar a velké díky.

Za pracovníky stacionáře

Lenka Tlachová

Fotogalerii naleznete zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA