Vážení rodiče,

naše škola byla vybrána k účasti v hlavním šetření mezinárodního projektu PISA 2018 (Programme for International Student Assessment). Šetření bude realizováno 5. 4. 2018.

Školy byly vybírány v mezinárodním centru projektu PISA z databáze všech škol České republiky. Ve vzorku škol jsou zastoupeny školy z různých regionů, různé druhy škol a školy různé velikosti.

Projekt PISA je realizován v tříletých cyklech a je zaměřen na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků (v cyklu PISA 2018 se jedná o žáky narozené v roce 2002). PISA je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se jej žáci z více než 80 zemí celého světa. V současném sedmém cyklu bude největší pozornost věnována čtenářské gramotnosti. Testování je realizováno elektronicky.

V České republice projekt zajišťuje Česká školní inspekce.

Po zpracování dat z šetření obdrží každá zúčastněná škola školní zprávu se svými výsledky a přehledem hlavních zjištění. Výsledky jednotlivých škol nebudou nikde zveřejněny.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA