Za pedagogické pracovníky školy byly na tříleté funkční období zvoleny Mgr. R. Rebendová a Mgr. M. Kristová. Za zákonné zástupce žáků byly zvoleny paní I. Straková a I. Přibylová.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA