Ve čtvrtek 7. 5. 2015 se uskutečnil 3. ročník akce nazvané Noc s Andersenem, která je organizována na podporu dětského čtenářství.

K příležitosti 100. výročí od narození Jana Drdy, si paní učitelky 1. stupně připravily pro děti krátký program o tomto významném prozaikovi. Poté následovala návštěva knihovny, kde pan ředitel navodil tajemnou atmosféru a přitom dětem četl strašidelné pohádky. Nesmělo chybět večerní opékání špekáčků na školním dvoře a noční stezka odvahy, kterou nakonec všichni zvládli. Kolem půlnoci děti ulehly do svých spacáků v tělocvičně školy a prožily tak neobyčejný a velmi zajímavý večer. Celá akce byla zakončena ranní snídaní na školním dvoře.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA