PROGRAM NICHOLAS WINTON

Všechno se dá v životě uskutečnit, když to není vysloveně nemožné, když na to člověk zaměří svou mysl, a když je rozhodnutý, že to udělá.

NICHOLAS WINTON

Ve středu 21. 12. 2023 jsme se my, žáci 9. třídy, vydali do Břeclavi, přesněji do kina Koruna, kde nás čekal program s názvem, „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ režiséra Mateje Mináče, který nás měl seznámit s touto osobností. Dokumentární film získal jako první český film cenu Internacional EMMY AWARD za nejlepší zahraniční dokument od americké televizní a filmové akademie, tedy něco jako „Oscar“ v oblasti dokumentárních filmů.

V 9. třídě jsme se zapojili do našeho projektu Židovství, a to z toho důvodu, že v tomto ročníku probíráme 2. světovou válku a s ní spojený holocaust, ale nejen pro to. Dva roky vždy na podzim sází někteří moji spolužáci v rámci projektu žluté krokusy, které svou barvou připomínají památku milionu a půl židovských dětí a dalších tisíců dětí, které zemřely během šoa. To už jsme věděli.  Nikdo ze třídy ale nevěděl, co nás v kině čeká, ale po skončení filmu jsme byli překvapeni a všem se to moc líbilo. Co jsme se dozvěděli?  Kdo byl Nicholas Winton? Sir Nicholas Winton je významnou osobou. Pomáhal převážně židovským dětem utéct z předválečného Československa, kde měl spoustu přátel. Ve filmu nám bylo ukázáno, jak přišel s myšlenkou pomoci právě dětem, dále jak bylo náročné zorganizovat jejich  přepravu, zajistit bezpečí a sehnat na vše peníze.  Po filmu do sálu přišel dramaturg projektu, který Nicholase Wintona znal. Povídal nám spoustu vtipných zážitků s ním, všichni jsme se nasmáli a ještě blíže jsme poznali osobnost Nicholase Wintona. Bohužel pak už nadešel čas a my se museli vydat na autobus a zpátky do školy.

Napsala Tereza Anna Fabičovicová

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA