Dne 3. 11. 2014 žáci 1. – 5. ročníku naší školy navštívili třídírnu odpadu ve Velkých Pavlovicích. Nejdříve nám paní ředitelka povyprávěla o třídění odpadu a k čemu se tříděný odpad používá. Pak nás provedla provozem. Žáci si prohlédli, jak se třídí a lisují plasty a papír. Pak jsme navštívili kompostárnu a viděli jsme, jak se ze zbytků rostlinného odpadu vytváří kompost. Naposledy jsme navštívili skládku odpadu, kde žáci viděli, co se děje s odpadem, který už dále nejde třídit. Akce byla velmi zajímavá a žákům se líbila.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA